Trang Chủ    /    Dự Án    /    Dự án xử lý nước thải mô hình thủy canh Bình Thuận

Dự án xử lý nước thải mô hình thủy canh Bình Thuận

Eco Bag là sáng chế của Avani, một startup đến từ Indonesia.

Hàng năm, túi ni lon rác thải là hiểm họa vô cùng lớn với môi trường khi chúng không thể phân hủy được.

Thế nhưng, thứ gây ra cái chết cho hơn 100.000 sinh vật biển hàng năm này vẫn được sử dụng rộng rãi. Nhận thấy vấn đề nhức nhối này, Avani - startup đến từ Indonesia đã sáng chế loại túi có tên: Eco Bag.

Về mặt thiết kế, Eco Bag không khác gì một chiếc túi ni lon thông thường. Cả về độ bóng, độ dai hay độ mỏng, ít ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa túi ni lon truyền thống và Eco Bag. Tuy nhiên, loại túi này lại có ưu điểm vô cùng tuyệt vời: có thể phân hủy trong nước.

 

Eco Bag là sáng chế của Avani, một startup đến từ Indonesia.

Hàng năm, túi ni lon rác thải là hiểm họa vô cùng lớn với môi trường khi chúng không thể phân hủy được.

Thế nhưng, thứ gây ra cái chết cho hơn 100.000 sinh vật biển hàng năm này vẫn được sử dụng rộng rãi. Nhận thấy vấn đề nhức nhối này, Avani - startup đến từ Indonesia đã sáng chế loại túi có tên: Eco Bag.

Về mặt thiết kế, Eco Bag không khác gì một chiếc túi ni lon thông thường. Cả về độ bóng, độ dai hay độ mỏng, ít ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa túi ni lon truyền thống và Eco Bag. Tuy nhiên, loại túi này lại có ưu điểm vô cùng tuyệt vời: có thể phân hủy trong nước.

 

Eco Bag là sáng chế của Avani, một startup đến từ Indonesia.

Hàng năm, túi ni lon rác thải là hiểm họa vô cùng lớn với môi trường khi chúng không thể phân hủy được.

Thế nhưng, thứ gây ra cái chết cho hơn 100.000 sinh vật biển hàng năm này vẫn được sử dụng rộng rãi. Nhận thấy vấn đề nhức nhối này, Avani - startup đến từ Indonesia đã sáng chế loại túi có tên: Eco Bag.

Về mặt thiết kế, Eco Bag không khác gì một chiếc túi ni lon thông thường. Cả về độ bóng, độ dai hay độ mỏng, ít ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa túi ni lon truyền thống và Eco Bag. Tuy nhiên, loại túi này lại có ưu điểm vô cùng tuyệt vời: có thể phân hủy trong nước.Bài viết liên quan